fbpx

REKISTERISELOSTE – HENKILÖTIETOLAIN (423/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun Kamppailuklubi Oy / Y-tunnus: 2353281-9
Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu
info@oulunkamppailuklubi.fi

2. REKISTERIN NIMI

Oulun Kamppailuklubin uutiskirjerekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen ja jäsenen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käyttää Oulun Kamppailuklubin asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen.

Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info(at)oulunkamppailuklubi.fi.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite

5. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot koostetaan rekisterinpitäjänsähköpostitusjärjestelmästä. Uutiskirjerekisteriin liittyessä henkilöt antavat kerättävät tiedot täyttäessään lomakkeen rekisterinpitäjän verkkosivuilla. Tietoja saadaan myös henkilöiden ilmoittaessa tietojen muutoksesta.

6. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö muutoin niin edellyttää.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.

Close Menu